top of page

הכנות נדרשות ומידע לקראת שעור רולרבליידס

שעורי הרולרבליידס של נגעת נסעת מתוכננים לענות על צרכי התלמידים, מותאמים מבחינת התוכן ועצימות האימון. השעורים בנוים מהקל אל הכבד, ומותאמים באופן אישי לכל מתאמן.

הלימוד כולל את הנושאים הבאים: החלקה נכונה על רולרבליידס, פנייה מצד לצד, עצירה באמצעות מעצור, החלקה מחוץ למגרש ההחלקה, והתמודדות עם מכשולים ואתגרים בסביבת הבית.
כחלק מתכני השעורים מועברים תכני בטיחות הכוללים: לימוד כיצד ליפול נכון תוך שימוש במגינים כבולם וכיצד להימנע מפציעה. תכנון מסלול נכון, ערנות לסביבה, וכיצד להימנע או לחמוק ממכשולים. כיצד להאט לקראת מכשול וכיצד לעצור לפני גורם סיכון.

תוכן הבטיחות מועבר מתוך הנחה כי החלקה על רולרבליידס, על אף כי נחשב כספורט המועיל לבריאות ומשפר את הכושר הגופני, כרוך גם בסיכון.
כלל השעורים מתקיימים עם מיגון מלא הכולל: מגיני כף יד, מגיני מרפקים, מגיני ברכיים וקסדה.
תקינות ציוד המיגון שלי יבדק על ידי המדריך, השעור יתקיים עם ציוד תקין בלבד.

אני מצהיר/ה שמצבי הבריאותי תקין ולמיטב ידיעתי אין סיבה בריאותית או אחרת המונעת ממני לעסוק בפעילות הפיזית הכרוכה בלימודי החלקה על רולר בליידס:
מחלת לב, כאבים בחזה, איבוד שיווי משקל, איבוד הכרה, אסתמה או הריון בסיכון.
כמו כן אני מצהיר/ה כי ידוע לי כי "נגעת נסעת" פועל על פי ובהסתמך על הצהרתי זו.

אני מצהיר/ה כי במידה ויחול שינוי במצבי הבריאותי מהמועד בו מסרתי אישור זה ועד מועד ביצוע השיעור בפועל אעדכן את "נגעת נסעת" ובהתאם למצבי השיעור ידחה ו/או יבוטל.

bottom of page